Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у Запорізькій області в листі від 15.04.2016 р. № 1250/10/08-01-12-04-11 розглянуло питання щодо обкладення податком на прибуток операцій з акціями власної емісії, а також розрахунку обсягу господарських операцій із нерезидентом з метою визначення операцій контрольованими.

Обкладення податком на прибуток операцій з акціями власної емісії

Оскільки чинними нормами ПКУ не передбачено коригування фінрезультату до оподаткування на різниці по операціям з акціями власної емісії (пп. 141.2.6 ПКУ), такі операції з метою оподаткування враховуються при розрахунку фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО або МСФЗ.

Розрахунок обсягу господарських операцій із нерезидентом з метою визначення операцій контрольованими

Згідно із пп. 39.2.1.7 ПКУ, господарські операції, передбачені пп.пп. 39.2.1.1–39.2.1.3 і 39.2.1.5 ПКУ, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, перевищує 50 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків із кожним контрагентом, визначений за правилами бухобліку, перевищує 5 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Тож контролери повідомляють: дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення й не враховується для обчислення обсягу (5 млн грн) господарських операцій платника податків із кожним контрагентом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»