Новини публікуються мовою оригіналу

Якщо після початку проведення документальної перевірки контролюючим органом було видано наказ про перенесення строків її проведення, суб’єкт господарювання не має права подати уточнюючу звітність за період, який визначено в наказі про проведення перевірки. Про це повідомляють податківці в підкатегорії 135.02. системи «ЗІР».

У разі якщо під час проведення документальної перевірки до органу державної фіскальної служби за місцем обліку від платника податків надійшло повідомлення про втрату, пошкодження чи дострокове знищення документів або вилучення документів правоохоронними й іншими органами (у зв’язку з чим особами, які здійснюють (очолюють) перевірку, обґрунтовано встановлено неможливість подальшого проведення перевірки), такі особи складають акт довільної форми. В акті зазначаються причини неможливості продовжувати перевірку у строки, указані в направленні й наказі, та робиться відповідний запис про проведення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості її проведення (пп. 1.2.6 п. 1.2 р. І Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів ДФС при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС від 31.07.2014 р. № 22).

На підставі цього акта органом державної фіскальної служби, яким було призначено перевірку, видається наказ про перенесення строків проведення такої перевірки на строк, визначений відповідно до п. 44.5 ПКУ або п. 85.9 ПКУ, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам).

Новий наказ про проведення перевірки не видається й нові направлення на проведення перевірки не виписуються.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»