Новини публікуються мовою оригіналу

Якщо особами, які провадять незалежну професійну діяльність, у звітному році чи окремому місяці звітного року не було отримано дохід (прибуток), їм надається право в разі необхідності самостійно визначити базу нарахування. Про це повідомило ГУ ДФС у Тернопільській області в листі від 19.04.2016 р. № 122/6/19-00-13-01-16/3812.

 Отже, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за бажанням із метою збереження страхового стажу в році чи окремому місяці року, у якому ними не було отримано дохід (прибуток), можуть самостійно визначити базу нарахування єдиного внеску. У такому разі сума єдиного внеску не може бути меншою ніж розмір мінімального страхового внеску та більшою ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску. Ця норма застосовується до доходу (прибутку), отриманого за 2015 рік.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року на підставі даних річної податкової декларації. При цьому враховується кількість календарних місяців, у яких отримано дохід. Базою для нарахування єдиного внеску є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких він отриманий.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»