Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 20.04.2016 р. № 306 визначив порядок присвоєння рангів державним службовцям відповідно до нової редакції Закону України «Про державну службу».

Установлено, що:

  • надбавка за ранг установлюється з дня його присвоєння;
  • державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
  • особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням і має ранг, присвоєний за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування виплачується відповідно до такого рангу;
  • особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням і якій був присвоєний ранг відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-XII, надбавка за ранг у період випробування виплачується відповідно до найнижчого рангу в межах категорії посад, до якої належить посада державної служби. У разі належності посади до категорії посад, у межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно із зазначеним Законом, надбавка за ранг виплачується відповідно до раніше присвоєного рангу.

У разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування визначається з урахуванням категорії посад державної служби та посад в органах місцевого самоврядування.

Державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-XII, присвоюється найнижчий ранг у межах категорії посад, до якої належить посада державної служби. При цьому строк відпрацювання для присвоєння чергового рангу включає попередній період роботи державного службовця на займаній посаді.

У разі належності посади державного службовця до категорії посад, у межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно із зазначеним Законом, за ним зберігається раніше присвоєний ранг.

У разі якщо державному службовцю, який має відповідне військове звання, дипломатичний ранг або інше спеціальне звання, присвоєно ранг відповідно до зазначеного Закону, що є нижчим, ніж передбачено співвідношенням, йому присвоюється ранг на рівні рангу виходячи зі співвідношення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»