Новини публікуються мовою оригіналу

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВСУ розглянула (постанова від 04.11.2015 р. № 825/554/15-а, № 21-3680а15) питання щодо штрафних санкцій за неоприбуткування готівки підприємцем.

Підприємець вважав (і попередні суди із цим погодились), що наявність підклеєного в книзі обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) фіскального звітного чека реєстратора розрахункових операцій (далі — РРО) є фактом здійснення обліку готівки в КОРО. Натомість щоденний запис про рух готівки та суми розрахунків у КОРО — це лише звіт про фактичне надходження готівкових коштів до каси. Відсутність такого запису в КОРО за наявності в ній відповідних розрахункових документів не свідчить про факт ненадходження грошових коштів до каси, їх неоприбуткування, а означає лише порушення порядку ведення КОРО.

Але ВСУ дійшов висновку, що в разі здійснення готівкових розрахунків із:

  • оформленням їх касовими ордерами та веденням касової книги відповідно до вимог гл. 4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, оприбуткуванням готівки є сукупність таких дій, як: фіксація повної суми фактичних надходжень готівки в касових ордерах і відображення на їх підставі готівки в касовій книзі;
  • застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є відображення повної суми фактичних надходжень готівки у фіскальних звітних чеках РРО (даних РК) і здійснення обліку зазначених готівкових коштів у КОРО.

Невиконання будь-якої з цих дій є порушенням порядку оприбуткування готівки, за яке встановлена відповідальність (абз. 3 ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95).

За таких обставин касаційна скарга Податкової була задоволена: суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій неправильно застосували норми матеріального права щодо спірних правовідносин, тому всі постановлені у справі рішення підлягають скасуванню.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»