Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМУ, яким схвалено Концепцію розвитку системи фінансового забезпечення у сфері охорони здоров’я. Відповідно до цієї Концепції, Уряд має на меті в 2013–2014 роках удосконалити механізм фінансового забезпечення системи охорони здоров’я на всій території України для підвищення доступності та якості медобслуговування населення.

За результатами цієї Концепції очікується, зокрема:

  • удосконалення діяльності бюджетних установ шляхом переходу від утримання державних та комунальних закладів охорони здоров’я до оплати наданої ними медичної допомоги за договорами про медичне обслуговування населення, в умовах якої керівники закладів охорони здоров’я незалежно й ефективно здійснюють управління фінансами;
  • самостійність у визначенні організації господарської діяльності державних та комунальних некомерційних підприємств (у т.ч. можливість перерозподілу коштів за різними напрямами витрат), управлінні людськими ресурсами (планування кількості, добір персоналу, вдосконалення методів оплати його праці, мотивації професійного розвитку) і матеріально-технічними ресурсами та відповідними інвестиціями (кількість ліжок та інтенсивність їх використання, ефективність використання обладнання, приміщень тощо), визначенні показників ефективності та продуктивності діяльності й застосуванні їх під час планування подальшої діяльності й оплати праці персоналу;
  • ефективне управління та планування діяльності закладів охорони здоров’я в умовах ринкової економіки (заклади охорони здоров’я як державні або комунальні некомерційні підприємства зможуть провадити основну діяльність з надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги за державні кошти, підприємницьку діяльність залежно від попиту на медичну допомогу (відповідно до законодавства));
  • надання можливості державним та комунальним некомерційним підприємствам (на відміну від суб’єктів, які мають статус бюджетних установ) під гарантії органу управління самостійно отримувати кредити для здійснення заходів з виконання замовлення;
  • фінансування медичної допомоги за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», що передбачає перехід до оплати діяльності постачальників медичної допомоги залежно від результатів їх роботи, яка буде спрямована на максимальне врахування потреб, прав та інтересів пацієнтів, зокрема, залишить право пацієнтів на вільний вибір лікаря.

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку системи фінансового забезпечення у сфері охорони здоров’я» від 18.09.2013 р. № 776-р

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»