Новини публікуються мовою оригіналу

Комітет ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув звернення Нацагентства з питань державної служби щодо роз’яснення застосування деяких положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (даліЗакон № 889) у частині порядку оформлення втрати статусу державного службовця окремими категоріями працівників державних органів у зв’язку з набранням чинності цим Законом із 1 травня 2016 року. Необхідність такого роз’яснення викликана численними зверненнями державних органів та їх посадових осіб через розбіжності в розумінні та застосуванні окремих норм указаного Закону та законодавства про працю. Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Відповідно до ст. 32 КЗпП, про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, трудовий договір припиняється відповідно до п. 6 ст. 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці).

Зважаючи на зазначені положення законодавства про працю, дія якого поширюється на державних службовців, які були прийняті на відповідні посади та проходили службу відповідно до вимог Закону № 3723, працівникам державних органів, які мали статус державних службовців згідно із зазначеним Законом і з набранням чинності новою редакцією Закону № 889 утратили такий статус, має повідомлятися про зміну істотних умов праці в перший робочий день після 1 травня 2016 року в порядку, передбаченому ст. 32 КЗпП.

Комітет вважає, що на період попередження цієї категорії працівників оплата їх праці, пільги, гарантії, компенсації, а також зобов’язання, які вони мали у зв’язку з наявністю статусу державного службовця, мають бути за ними збережені відповідно до законодавства, що діяло до 1 травня 2016 року.

Окрім того, Законом № 889 установлюється нова категорія працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, на яких не поширюється дія цього Закону.

Відповідно до п. 2 постанови КМУ «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» від 06.04.2016 р. № 271, держорганам, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, на територію однієї чи кількох областей, міста Києва або Севастополя, на територію одного чи кількох районів, міст обласного значення, надано доручення в місячний строк із дня набрання чинності Законом № 889 (тобто до 1 червня 2016 року) розробити відповідно до затверджених цією постановою критеріїв і подати Нацагентству з питань державної служби для затвердження переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

Таким чином, попередження осіб, які займають такі посади, відбудеться після набрання чинності Законом № 889.

Комітет вважає, що працівники державних органів, посади яких міститимуться в переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, мають лишатися державними службовцями після 1 травня 2016 року, користуватися всіма правами, передбаченими законодавством, що діяло раніше, і продовжувати виконувати свої посадові обов’язки на час до завершення строку попередження про зміни в організації праці.

Водночас авторським колективом народних депутатів України із залученням заінтересованих представників державних органів напрацьовано й зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо технічного уточнення деяких положень)» (реєстр. № 4370 від 04.04.2016 р.), яким передбачається врегулювання порядку попередження та втрати статусу державного службовця.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»