Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Львівській області надало відповідь на запитання: чи можна віднести до витрат резерв відпусток за попередні роки? Яка відповідальність передбачена за ненарахування резерву відпусток?

Якщо підприємство не створювало резерву відпусток у попередні роки, а вирішило його створити в поточному, то, інвентаризуючи його, не можна врахувати всі дні невикористаних відпусток за попередні роки, оскільки ці дні не були враховані в сальдо резерву на початок року. До витрат періоду можна віднести лише ті витрати, які належать до зароблених відпусток звітного календарного року.

За ненарахування резерву відпусток, відповідно до ст. 1642 КпАП, передбачено адміністративний штраф від 10 до 20 НМДГ за ведення бухгалтерського обліку із порушенням установленого порядку.

Право не нараховувати резерв відпусток, а визначати відповідні витрати в періоді їх фактичного понесення, відповідно до п. 8 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», мають суб’єкти малого підприємництва.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»