Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у Львівській області на своєму офіційному веб-сайті роз’яснила, кому слід подати декларацію з податку на прибуток за І квартал 2016 року.

Так, починаючи зі звітних кварталів 2016 року декларацію з податку на прибуток підприємств щоквартально повинні подавати платники податку на прибуток підприємств із доходом за минулий 2015 рік понад 20 млн грн (далі — квартальники).

Також за підсумками першого кварталу 2016 року слід відзвітувати підприємствам, які з другого кварталу перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

У разі переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування звітувати поквартально слід тим підприємствам, які, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, за 2015 рік отримали дохід більший, ніж 20 млн грн. Якщо дохід за 2015 рік не перевищив 20 млн грн, декларацію слід подавати за 2016 рік.

Також платникам єдиного податку слід подавати декларацію з податку на прибуток поквартально в разі виплати дивідендів і сплати авансових внесків із податку на прибуток. При цьому в декларації слід заповнити рядок 20 і додаток АВ, де відобразити суму сплачених авансових внесків у разі виплати дивідендів у І кварталі 2016 року.

Подати декларацію з податку на прибуток за I квартал 2016 року необхідно не пізніше 10 травня 2016 року, а сплатити податок на прибуток за I квартал — не пізніше 20 травня 2016 року.

Платники податку на прибуток (окрім суб’єктів мікропідприємництва, якщо в них дохід у 2015 році перевищив 20 млн грн, а середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб, а також суб’єктів малого підприємництва, у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб, а річний дохід не більше, ніж 50 млн євро за середньорічним курсом НБУ (ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України)) подають разом із відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали квартальну фінансову звітність, яка включає: баланс і звіт про фінансові результати.

Квартальники, дохід яких за 2015 рік перевищив 20 млн грн, зобов’язані при обчисленні податку на прибуток розраховувати різниці, які відображати в рядку 03 та додатку РІ, заповнювати додатки АМ та ЦП (у разі здійснення операцій із цінними паперами). До декларації за I квартал 2016 року слід перенести деякі суми з декларації за 2015 рік, зокрема: від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, не враховані в зменшення податку на прибуток авансові внески при виплаті дивідендів тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»