Новини публікуються мовою оригіналу

Судова палата в цивільних справах ВСУ в постанові від 23.03.2016 р. у справі № 6-146цс16 дійшла такого висновку: переважне право орендаря, яке підлягає захисту в порядку цивільного судочинства, буде порушеним у разі укладення договору оренди з новим орендарем при дотриманні процедури повідомлення попереднього орендаря про намір реалізувати переважне право.

Нагадаємо: ч.ч. 1–5 ст. 33 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-XIV передбачено, що після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі в установлений цим договором строк, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»