Новини публікуються мовою оригіналу

НБУ в листі від 20.04.2016 р. № 25-0008/34305 роз’яснив завдання й обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації ними клієнта-фізособи/фізичної особи — підприємця на підставі поданої ним ID-картки з безконтактним електронним носієм/ID-картки, що не містить безконтактного електронного носія. Зокрема, рекомендовано робити в присутності цієї особи копії:

  • сторін такої ID-картки, яка містять інформацію, визначену ч. 9 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII;
  • документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків й інших обов'язкових платежів).

У разі якщо клієнт-фізособа/фізична особа — підприємець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, банк має встановити номер ID-картки, з якого зчитана інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, або ID-картки, що не містить безконтактного електронного носія. При цьому копії зазначених документів засвідчуються підписами вповноваженого працівника банку та фізичної особи — клієнта банку як такі, що відповідають оригіналу, із фіксуванням дати їх отримання.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»