Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 14.04.2016 р. № 13362/7/99-99-19-02-02-17 надала відповідь на 16 запитань платників податків щодо трансфертного ціноутворення.

Серед них, зокрема:

1. Чи враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу річного доходу платника податків для цілей застосування трансфертного ціноутворення (п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу) інші доходи, зокрема доходи від операційної (неопераційної) курсової різниці?

Дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення.

2. Чи враховується кредит-нота при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій?

Оскільки базою для визначення вартісного критерію контрольованих операцій є договірна (контрактна) ціна товару, а кредит-нота змінює визначену договором із нерезидентом вартість поставлених товарів, то при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій обсяг контрольованих операцій обраховується за договірною (контрактною) ціною такого товару з урахуванням змін згідно з наданою нерезидентом кредит-нотою.

3. Платник податків здійснював протягом 2015 року продаж товарів за договорами комісії. Комісіонером у цих господарських операціях була компанія-нерезидент, зареєстрована в державі, яка не входила до переліку держав (територій), затвердженого КМУ. Чи визнаються такі господарські операції контрольованим?

У разі якщо нерезидент-комісіонер є пов'язаною особою з платником податків та/або зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а сума комісійної винагороди перевищує 5 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, то для платника податків — комітента контрольованими операціями також визнаватимуться господарські операції з отримання послуг за договором комісії. У такому випадку стороною контрольованої операції є нерезидент-комісіонер, а інформація про такі операції також має бути відображена у Звіті про контрольовані операції.

4. Як здійснити самостійне виправлення поміток, допущених у Звіті про контрольовані операції за минулі звітні (податкові) періоди та чи застосовуються при цьому штрафні санкції, передбачені п. 120.3 ст. 120 Кодексу?

У разі самостійного виявлення платником помилок, що містяться в раніше поданому Звіті, платник зобов'язаний подати уточнюючий Звіт, про що робиться відмітка в графі 1 заголовної частини Звіту.

Уточнюючий Звіт включає всю інформацію з раніше поданого Звіту (усі додатки разом з інформацією до додатків) із виправленням помилкових даних.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»