Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін наказом від 18.03.2016 р. № 370 затвердив зміни до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів.

1. Якщо платіжне доручення містить інформацію, що не підлягає оприлюдненню на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, то клієнт разом із платіжним дорученням надає лист, у якому зазначає про обмеження оприлюднення, передбачені законодавством.

2. Для здійснення розрахунків у системі Казначейства клієнт здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня. Підтвердженням для клієнта успішної передачі його документів в електронному вигляді до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.

У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.

Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані в повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.

Після перевірки документів в електронному вигляді, переданих клієнтом, на відповідність вимогам законодавства орган Казначейства виконує платіжне доручення з накладанням електронного цифрового підпису, про що інформує клієнта засобами системи Казначейства.

3. У разі якщо платежі належать до закупівель відповідно до законодавства у сфері закупівель, клієнти разом із платіжними дорученнями подають до органів Казначейства документи для здійснення перевірки згідно з вимогами законодавства у сфері закупівель.

4. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують за попередній операційний день виписки з небюджетних рахунків і надають їх клієнтам в електронному та паперовому вигляді. На виписці з небюджетних рахунків у паперовому вигляді проставляється штамп органу Казначейства. За зверненням клієнта органи Казначейства надають виписки з небюджетних рахунків в електронному вигляді з накладанням ЕЦП.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»