Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у Вінницькій області в листі від 07.04.2016 р. № 651/10/02-32-12-03 розглянуло питання щодо витрат орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди.

Так, витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що спричиняють збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі витрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об’єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 (даліМетодрекомендації № 561) (абз. 2 п. 8 П(С)БО 14 «Оренда», п. 21 Методрекомендацій № 561).

Зважаючи на наведене вище, контролери повідомляють: якщо витрати на поліпшення об’єкта оренди здійснено за згодою орендодавця й не компенсовано орендарю, у разі повернення об’єкта оренди вартість поліпшення вважається безоплатно наданою та підлягає обкладенню ПДВ за основною ставкою, виходячи з ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»