Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у м. Києві в листі від 14.04.2016 р. № 8928/10/26-15-12-05-11 розглянуло питання щодо нарахування та сплати авансових внесків із податку на прибуток суб’єктом господарювання при виплаті дивідендів юридичним і фізичним особам.

Так, юридичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у разі прийняття рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), зобов’язані в порядку, визначеному п. 57.11 ПКУ, нараховувати та вносити до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток при виплаті дивідендів (за винятком виплати дивідендів фізичним особам), розрахований з усієї суми такої виплати. Зазначений авансовий внесок уноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів.

При цьому суми нарахованого податкового зобов’язання з єдиного податку не зменшуються на суму авансового внеску з податку на прибуток, сплаченого у зв’язку з виплатою дивідендів. Оскільки, відповідно до абз. 4 пп. 57.11.2 ПКУ, сума сплачених авансових внесків із податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню саме в зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Отже, у разі якщо платник із 1 квітня 2016 року прийняв рішення перейти з єдиного податку на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, сума нарахованих і сплачених авансових внесків із податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню в зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Дивіденди, нараховані у 2016 році, обкладаються ПДФО за ставками, визначеними пп. 167.5.1 ПКУ, тобто 5% або 18%, залежно від того, чи є податковий агент платником податку на прибуток підприємств.

При цьому застосування ставки ПДФО, яка визначена в пп. 167.5.2 ПКУ — 5%, до суми доходів, нарахованих у вигляді дивідендів, буде можливим у разі, якщо податковий агент є платником податку на прибуток на момент такого нарахування.

Разом із тим слід зазначити: згідно з Порядком заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку за формою № 1ДФ, затвердженим наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4, доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів (окрім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 ПКУ), відображаються в податковому розрахунку за формою № 1ДФ із ознакою доходу «109».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»