МОЗ України затвердило Положення про медичну раду закладу охорони здоров'я, яке визначає порядок проведення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги та медичних послуг закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування.

Очолювати медичну раду має Голова — керівник закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) або призначена ним особа. Крім того, до складу Медичної ради ЗОЗ мають входити керівники структурних підрозділів ЗОЗ; працівники науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, із якими співпрацює заклад (за згодою), представники професійних спілок, їх об'єднань у галузі охорони здоров'я, організацій роботодавців, їх об'єднань у галузі охорони здоров'я, громадських об'єднань лікарів за згодою керівників.

До функцій медичної ради віднесено розгляд питань та надання пропозицій керівництву ЗОЗ щодо:

  • безперервного підвищення професійного рівня спеціалістів ЗОЗ;
  • забезпечення прав і безпеки пацієнтів;
  • динаміки показників діяльності ЗОЗ, його структурних підрозділів та клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги;
  • випадків смерті;
  • повторної госпіталізації з одного й того самого захворювання протягом року;
  • розбіжності діагнозів;
  • скарг пацієнтів або їхніх близьких осіб.

Наказ МОЗ України «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги» від 06.08.2013 р. № 693.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Готується до публікації в «Офіційному віснику України» за 25.10.2013 р. № 80

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»