Новини публікуються мовою оригіналу

Профспілка освітян на своєму веб-сайті нагадує: Урядом було прийнято постанову від 06.04.2016 р. № 288, згідно з якою з 1 травня 2016 року підвищуються розміри посадових окладів і ставок зарплати працівників бюджетних установ.

Підпунктом 2 п. 1 цієї постанови визначено, що підвищення посадових окладів здійснюється в межах видатків на оплату праці, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», а працівників 1–3 тарифних розрядів ЄТС — у т.ч. за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій.

Тож підвищення посадових окладів працівників, чиї посади належать до 4–24 тарифних розрядів, здійснюється без зменшення суми доплат, надбавок або премії, яка виплачувалася їм за рахунок частини індексації, починаючи з 1 грудня 2015 року. Ці доплати, надбавки чи премії продовжують виплачуватися працівникам у визначених у грудні минулого року розмірах.

Підвищення посадових окладів працівників, чиї посади належать до 1–3 тарифних розрядів, провадиться за рахунок надбавок, доплат, премій, пов'язаних із цією індексацією. Тобто цим працівникам мають бути зменшені суми доплат, надбавок або премій, які виплачувалися починаючи з грудня 2015 року замість індексації, на суму підвищення розмірів посадових окладів. У разі якщо суми цих виплат менші, ніж розмір підвищення посадових окладів, працівникам установлюються посадові оклади в затверджених постановою розмірах, а зазначені виплати не провадяться.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»