Новини публікуються мовою оригіналу

ВСУ у справі від 06.04.2016 р. № 3-174гс16 постановив: поточні рахунки відкриваються на конкретну особу за умови надання відповідних документів, а можливості зміни власника рахунка Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, не передбачено.

Отже, банк був позбавлений можливості виконувати розпорядження підприємства за поточними рахунками, власником яких є фізична особа, внаслідок чого в підприємства не виникає грошових вимог до банку за поданими заявами про перерахування коштів і видачу готівки.

Окрім цього, ВСУ постановив: припинення зобов'язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог (ч. 1 ст. 601 ЦКУ) в умовах, коли в банківську установу введено тимчасову адміністрацію, неможливе.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»