Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Черкаській області нагадало роботодавцям, як правильно заповнити та подати звітність з єдиного внеску й надала зразок заповнення Звіту за додатком 4.

У разі якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання й розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 не формується та не подається.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4: перший запис із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий — із зазначенням дати початку трудових відносин.

Відомості в таблиці 5 про початок і закінчення цивільно-правових відносин у межах договору підряду (виконання робіт) заносяться відповідно до строків зазначених у самому договорі, а в межах договору надання послуг — відповідно до акта про їх надання.

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблиці 5 додатка 4, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.

Якщо в таблиці 5 додатка 4 страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи, він подає Звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) із позначкою «додаткова» та таблицю 5 зі статусом «додаткова», яка містить дані на цю застраховану особу. Звіт із позначкою «додаткова» не повинен містити таблиць 1–4 додатка 4.

Таблиця 6 призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці, які вносяться до персональних облікових карток застрахованих осіб Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таблиця 7 формується та подається страхувальниками в разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової чи іншої діяльності, що, відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від умов загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов'язані з трудовою та/або професійною діяльністю.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»