Новини публікуються мовою оригіналу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у листі від 04.04.2016 р. № 27-18211/16 повідомив: виплати коштів вкладникам, які є громадянами України та зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, здійснюються після взяття таких вкладників на облік як внутрішньо переміщених осіб і за умови дотримання таких вимог, як:

  • наявність у вкладника громадянства України й одночасна відсутність громадянства держави-окупанта, на підтвердження чого він повинен пред'явити дійсний паспорт громадянина України й подати особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта;
  • наявність у вкладника документа контролюючого органу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
  • наявність у вкладника діючої довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У випадку звернення за отриманням коштів уповноваженого представника вкладника таким представником подаються заповнена особисто вкладником декларація про відсутність громадянства держави-окупанта у вкладника й належним чином засвідчена копія довідки про взяття на облік вкладника як внутрішньо переміщеної особи.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»