Новини публікуються мовою оригіналу

Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області повідомляють: нормами чинного податкового законодавства не передбачено відповідальності у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за неправильне формування в інтегрованій картці платника податку (далі — ІКПП) надміру сплачених сум грошового зобов'язання.

Разом із тим дані, зазначені в податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, підлягають камеральній перевірці, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу на підставі пп. 75.1.1 ПКУ. Порядок проведення камеральної перевірки встановлено ст. 76 ПКУ.

Таким чином, у зв’язку з тим, що надміру сплачені суми грошового зобов'язання можуть бути повернені платнику податку згідно зі ст. 43 ПКУ та являються джерелом сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу відповідно до ст. 87 ПКУ, надміру сплачені суми грошового зобов'язання, які обліковуються в ІКПП, підлягають ретельній перевірці на предмет з’ясування джерела походження. Сума надміру сплаченого податку на прибуток, яка сформована в ІКПП унаслідок неправильного складання Декларації, підлягає зменшенню на підставі податкового повідомлення-рішення контролюючого органу.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»