Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Харківській області в листі від 08.04.2016 р. № 2124/10/20-40-14-04-12 висловилося щодо переліку документів, які необхідно зберігати на підприємстві з метою підтвердження експортних та імпортних операцій.

Митна декларація на паперовому носiї вважається оформленою за наявностi на всiх її аркушах вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявностi внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення та засвiдчення такої декларацiї електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларацiя за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у вiзуальну форму, придатну для сприйняття її змiсту людиною, у форматi, що унеможливлює в подальшому внесення змiн до неї, засвiдчується електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту чи вповноваженiй ним особi.

Отже, Положенням про митнi декларацiї, затвердженим постановою КМУ вiд 21.05.2012 р. № 450, не передбачено вимоги щодо завiряння електронних митних декларацій, перетворених на вiзуальну форму, «мокрими» печатками митного органу, яким здiйснено митне оформлення.

Така електронна митна декларація, оформлена за допомогою автоматизованої системи митного оформлення, є пiдставою для формування податкового кредиту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»