Новини публікуються мовою оригіналу

ВСУ виклав правовий висновок у справі від 06.04.2016 р. № 6-551цс16, у якому визнав: правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини та на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину (ч. 1 ст. 233 ЦКУ).

За змістом зазначених норм, відповідно до ст. 717 ЦКУ, під час укладення договору дарування волевиявлення дарувальника має бути спрямоване на добровільне, безоплатне, без будь-яких примусів (життєвих обставин або впливу сторонніх осіб) відчуження належного йому майна на користь обдаровуваного.

Разом із тим правочини, що вчиняються особою під впливом тяжкої для неї обставини та на вкрай невигідних умовах, характеризуються тим, що особа їх вчиняє добровільно, усвідомлює свої дії, але вимушена це зробити через тяжкі обставини та на вкрай невигідних умовах, а тому волевиявлення особи не вважається вільним і не відповідає її внутрішній волі.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»