Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 21.03.2016 р. № 6049/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила порядок обкладення податком на прибуток і ПДФО сум страхових внесків, перерахованих роботодавцем за договорами довгострокового страхування життя й нарахування ЄСВ на такі суми.

Щодо податку на прибуток. Зокрема, податківці зазначили: відповідно до ст. 1231 ПКУ, якщо договір довгострокового страхування життя протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин до спливу мінімального строку його дії чи до настання відповідного страхового випадку, у результаті чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань страховика за таким договором, — страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку витрати, зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120% облікової ставки НБУ, що діяла на кінець звітного періоду, у якому відбулося розірвання договору чи такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим ПКУ.

Щодо ПДФО. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачена будь-якою особою —резидентом за платника податку чи на його користь, окрім сум, що сплачуються:

1) особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;

2) одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;

3) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більше п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, установленої Законом «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

Отже, суми страхового внеску, перерахованих роботодавцем за договорами довгострокового страхування життя за працівника, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника й обкладаються ПДФО за ставкою 18%.

Щодо ЄСВ. Податківці прирівнюють суму сплачених страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, сплачених за найманих працівників, до заробітної плати, отже, на їх думку, такі суми обкладаються ЄСВ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»