Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 08.04.2016 р. № 7861/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила, як бути із застосуванням пп. 39.2.1.2 ПКУ щодо визнання операції контрольованою в разі переходу права власності на товар після вилучення держави з Переліку держав (територій), затвердженого розпорядженням КМУ від 16.09.2015 р. № 977-р.

Нагадаємо: відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до зазначеного вище Переліку.

Однак як бути, якщо на момент передоплати за товар нерезиденту країна нерезидента була в переліку, а на дату поставки товару — уже ні?

Саме цю ситуацію й роз’яснили податківці. Вони зазначили: згідно з пп. 9.2 п. 9 П(С)БО 16 «Витрати», не визнається витратами й не включається до звіту про фінансові результати попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

Отже, попередня оплата за товар не є витратами та не впливає на об’єкт оподаткування. Таким чином, якщо сума попередньої оплати за товар була здійснена під час перебування держави (території), де зареєстрований нерезидент, у Переліку держав (територій), затвердженому розпорядженням КМУ, а перехід права власності на товар від нерезидента відбувся після вилучення держави, резидентом якої він є, з переліку, така операція не враховується при визначенні вартісного критерію (5 млн грн) контрольованих операцій.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»