Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін затвердив Порядок взаємодії органів ДФСУ та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування ПДВ та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів від 09.03.2016 р. № 343 (далі — Порядок).

Державна казначейська служба України на підставі оригіналу виконавчого документа (за відсутності ухвали суду про прийняття до розгляду заяви, зазначеної в абз. 1 п. 3 р. III Порядку, або обставин, які зумовлюють зупинення (відкладення) безспірного списання коштів) своїми розрахунковими документами протягом 5 робочих днів із дня надходження до Державної казначейської служби України такого виконавчого документа (або після надходження документів, які свідчать про усунення обставин, що були підставою для зупинення (відкладення) безспірного списання коштів) перераховує кошти з рахунка обліку доходів державного бюджету на рахунок платника в сумі,

  • визначеній виконавчим документом;

або

  • зазначеній платником у його заяві;

або

  • узгодженій платником з органом ДФС у Довідці.

Під час судового розгляду справи про бюджетне відшкодування ПДВ органи ДФС надають довідку про суму залишку бюджетного відшкодування податку на додану вартість за звітний період за формою згідно з додатком 1 до Порядку, яка погоджується платником у разі його згоди.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»