Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Тернопільській області роз’яснило: орендар земельної ділянки, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, установлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

Під час нотаріального посвідчення такого договору слід зважати на те, що додаткова угода до договору оренди земельної ділянки має майновий характер i підлягає оцінці.

При нотаріальному посвідченні додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок сплачується державне мито в розмірі 1% суми договору, але не менше ніж один неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Водночас варто взяти до уваги: згідно з п. 6 гл. 1 р. V Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 р. № 811, за посвідчення договорів, платежі за які провадяться періодично (наприклад, за договорами оренди майна), сума, з якої обчислюється та сплачується державне мито, визначається виходячи із загальної суми платежів за договір за весь час його дії. Якщо договір укладено на невизначений строк, державне мито обчислюється і сплачується виходячи із загальної суми платежів за договором, але не більше ніж за три роки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»