Новини публікуються мовою оригіналу

Смарт-картки, що належать установі, обліковуються на субрахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», а пальне, що придбане й буде передане на зберігання та відпускатись за талонами і смарт-картками, обліковується на субрахунку 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали». У розпорядчому документі про облікову політику суб'єкт державного сектора визначає порядок аналітичного обліку палива з урахуванням галузевих особливостей діяльності такого суб'єкта державного сектора.

На цьому наголошує Мінфін у листі від 29.01.2016 р. № 31-11420-07-10/2802.

При цьому перерахування заставної вартості за смарт-картку постачальнику та повернення заставної вартості за смарт-картку постачальником на рахунок установи передбачено п.п. 3.9 та 3.23 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ. Облік отриманої під заставну вартість смарт-картки ведеться на позабалансових рахунках.

Про це йдеться в листі Мінфіну від 23.11.2015 р. № 31-11420-08-10/35935.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»