Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці в Кіровоградській області роз’яснило порядок переведення працівника на іншу роботу.

Зокрема, у роз’ясненні йдеться про те, що власник або вповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Вимога виконувати таку роботу вважається переведенням працівника на іншу роботу. Такі переведення можуть бути постійними й тимчасовими.

Постійні переведення відповідно до ч. 1 ст. 32 КЗпПУ на іншу роботу допускаються тільки за згодою працівника.

Без згоди працівників допускається переведення їх на іншу роботу тимчасово, на визначений у законі строк. Такі переведення називаються тимчасовими (ст. 33 КЗпП). До них належать переведення на іншу роботу в разі виробничої потреби, для заміни відсутнього працівника й у разі простою. До тимчасових переведень, на прохання працівника, належать також переведення за станом здоров’я.

У разі виробничої потреби для підприємства власник або вповноважений ним орган має право переводити працівників на строк до одного місця на необумовлену трудовим договором роботу на тому самому підприємстві чи на інше підприємство, але в тій же місцевості з оплатою праці, не нижчою від середнього заробітку за попередньою роботою.

Переведення на роботу (як постійну, так і тимчасову) повинно оформлюватися наказом власника чи вповноваженого ним органу. У наказі про тимчасове переведення має бути зазначений строк такого переведення.

Тому відмова працівника від переведення в разі виробничої потреби для заміни відсутнього працівника й у разі простою не вважається порушенням трудової дисципліни.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»