Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд визначив умови, тривалість і порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток за стаж державної служби (постанова від 06.04.2016 р. № 270). Рішення прийнято у зв'язку із набранням чинності 1 травня 2016 року Закону України «Про державну службу». Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Державним службовцям, які мають стаж державної служби понад 5 років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року стажу державної служби, ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби.

Додаткова відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток.

Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час перебування:

  • у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;
  • у відпустках без збереження заробітної плати:
  • у разі, коли дитина потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною 6-річного віку);
  • у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку;
  • у разі, коли дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» (до досягнення дитиною 18-річного віку).

Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час навчання в навчальному закладі, установі, організації незалежно від форми власності, що має право надавати освітні послуги, зокрема за кордоном, для підвищення рівня професійної компетентності з відривом від виробництва.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»