Новости публикуются на языке оригинала

Мінсоцполітики в листі від 31.03.2016 р. № 351/13/84-16 надало роз’яснення щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Ця матеріальна допомога є обов'язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом.

При цьому під час формування фонду оплати праці на рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.

Водночас, відповідно до п. 4 постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 та пп. 5 п. 4 наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557), керівникам навчальних установ освіти надано право в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам матеріальну допомогу, у т.ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, окрім матеріальної допомоги на поховання.

Тобто надання зазначеної матеріальної допомоги може здійснюватися за рішенням керівника лише в разі, коли такі кошти будуть закладені до фонду оплати праці під час формування кошторису на відповідний бюджетний рік.

Право на виплату матеріальної допомоги, передбаченої Наказом № 557, мають усі працівники навчального закладу, установи освіти.

Виходячи із зазначеного вище, виплата педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки не виключає можливості (за наявності коштів фонду оплати праці) виплати цим працівникам також і матеріальної допомоги, зокрема, для вирішення соціально-побутових питань, передбаченої пп. 5 п. 4 Наказу № 557.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»