Новини публікуються мовою оригіналу

Із метою надання методичної допомоги ГУ ДФС у Житомирській області на своєму офіційному веб-сайті надало рекомендації щодо бухгалтерського обліку (оприбуткування та реалізації) макулатури.

Якщо період зберігання службових документів, установлений законодавством, сплинув, установа може знищити їх, наприклад, реалізувавши як вторинну сировину (макулатуру). Утім для цього її спочатку потрібно оприбуткувати, а після реалізації організації із заготівлі вторинної сировини — відобразити в бухобліку її вибуття.

Первинними документами, на підставі яких установа оприбутковує макулатуру, є затверджений керівником установи Акт про вилучення для знищення документів, не віднесених до Національного архівного фонду.

Окрім того, комісією, створеною наказом керівника установи, повинна бути визначена первісна вартість макулатури, тобто чиста вартість її реалізації, адже запаси, отримані в процесі ліквідації активів, оприбутковують за чистою вартістю реалізації.

Якщо на макулатуру передадуть документи з грифом «Для службового користування», оскільки до первісної вартості запасів включають витрати, безпосередньо пов’язані з приведенням цих запасів у стан, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях, до первісної вартості макулатури включають за наявності витрати на її подрібнення.

Попри те, що макулатура є вторинною сировиною, отриманою від вилучення документів, установа має визнати їх активами. Керуючись абз. 4 п. 2 р. II НП(С)БО в державному секторі 123 «Запаси», макулатуру слід віднести до групи запасів, що отримані й утримуються з метою подальшого продажу, та обліковувати на субрахунку 261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу». Лише після цього установа має право знищити документи, тобто передати їх як макулатуру заготівельнику, та має відобразити в бухобліку надходження коштів, отриманих від її реалізації.

Первинним документом, на підставі якого установа відображає в обліку її реалізацію, є накладна, де зазначається вага макулатури, що передана для переробки, та її вартість реалізації. При цьому в облікових регістрах податківці радять формувати такі проведення:

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Дт

Кт

Оприбутковано макулатуру (металобрухт), що підлягає здачі спеціалізованому підприємству

261

711

Передано макулатуру (металобрухт) спеціалізованому підприємству

364

261

Надійшли кошти від реалізації макулатури (металобрухту)

323

364

До речі, при оприбуткуванні макулатури (металобрухту) та інших видів вторинної сировини, що підлягає здачі (реалізації), подавати Довідку про надходження в натуральній формі до органу Державної казначейської служби не потрібно.

Якщо сума доходу по кредиту рахунка 711 не збігатиметься із сумою грошових коштів, фактично отриманих від спецпідприємства за макулатуру (металобрухт), необхідно відкоригувати дохід.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»