Матеріал опубліковано без редакторської
та коректорської правок нашої редакції

Державна фіскальна служба України 20 січня 2016 року на своєму сайті оприлюднила лист від 18 січня 2016 року № 1626/7/99-99-19-02-02-17 (далілист № 1626),в якому надала роз’яснення щодо змін в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII (даліЗакон № 909), які набули чинності 1 січня 2016 року.

Зокрема, у листі № 1626 ДФС висвітлені питання стосовно:

1) щоквартального декларування податку на прибуток

Нова редакція п. 137.4 ПКУ встановлює для платників податку на прибуток підприємств наступні податкові (звітні) періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали та рік, при цьому, розрахунок податку відбувається наростаючим підсумком.

Однак, квартальний податковий (звітний) період застосовується не всіма платниками податку. Так, п. 137.5 ПКУ визначає річний податковий (звітний) період для:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень.

Виходячи з цього, відповідно до положень пп.пп. 49.18.2 та 49.18.3 ПКУ податкові декларації повинні бути подані протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу, або 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового року.

2) відміни щомісячних авансових внесків з податку на прибуток

Скасовано положення п. 57.1 ПКУ, які передбачали щомісячну авансову сплату податку на прибуток. Проте, платники, які за новими правилами у 2016 році подають податкові декларації за квартальні податкові (звітні) періоди, повинні у податковій декларації за три квартали 2016 року визначити авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку, який підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року.

3) вимог для об’єднань та асоціацій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з метою визначення їх неприбутковими організаціями

Роз’яснення вказують на звільнення об’єднань та асоціацій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, для визнання їх неприбутковими організаціями, від обов’язку передбачати в своїх установчих документах положення щодо передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

4) зменшення податку на прибуток на суму нарахованого податку на нерухоме майно

Пунктом 137.6 ПКУ визначено: якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

5) коригування фінансового результату на доходи від участі в капіталі та дивіденди

Підпункт 140.4.1 ПКУ викладено в новій редакції, що дає змогу платникам податку зменшувати фінансовий результат до оподаткування також на суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів. Таке право надано платникам для врахування зазначених доходів у зменшення фінансового результату при розрахунку об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у 2015 році.

6) нових різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на період дії закону щодо фінансової реструктуризації

У цьому питанні ДФС звертає увагу на доповнення підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ пунктом 39, яким передбачено умови для коригування фінансового результату (його збільшення, зменшення або залишення без змін) до оподаткування платником податку на період дії закону щодо фінансової реструктуризації. Але наскільки це роз’яснення корисне — невідомо, оскільки проект закону «Про фінансову реструктуризацію» (проект № 3555 від 30.11.2015 року) на даний час парламентом ще не розглядався, його тільки внесено до порядку денного для розгляду.

Володимир ЗЛОБІН,

юрист міжнародної
юридичної компанії LEXLIGA

lexliga.com

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»