Відповідно до ст. 147 Кодексу законів про працю України (даліКЗпП), за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано такі заходи стягнення, як догана та звільнення.

При цьому в разі притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності застосовуються ст.ст. 147–152 КЗпП та відповідні положення Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених на підприємстві, в установі, організації на основі типових правил із дотриманням норм чинного законодавства.

Згідно зі ст. 142 КЗпП, правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу та виборним органом первинної профспілкової організації на основі типових правил.

Такі Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984 р. № 213 та діють в частині, що не суперечить Конституції і законам України.

Важливо: правила внутрішнього трудового розпорядку не можуть суперечити трудовому законодавству, угодам і колективному договору. А п. 25 зазначених вище Типових правил не відповідає нормам ст. 147 КЗпП в частині заходів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до працівників за порушення трудової дисципліни, а тому керуватися під час притягнення особи до дисциплінарної відповідальності слід саме нормами КЗпП.

Лист Мінсоцполітики від 12.07.2013 р. № 3187/0/10-13/13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»