Платник податків має право подати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні, протягом п'яти робочих днів із дня отримання акта перевірки.

Якщо платник податків не згоден з висновками перевірки чи фактами й даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, він вправі подати свої заперечення до органу Міндоходів за основним місцем обліку протягом п'яти робочих днів із дня отримання акта (довідки).

Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що має зазначити у своїх запереченнях.

Лист Мін'юсту від 04.04.2013 р. № А-3324/8.2

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»