Як ведеться, Мін’юст чіткої відповіді на це запитання не дав, сформулювавши лише визначення поняття «виставки» як заходу, пов’язаного з демонстрацією продукції, товарів та послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній і зовнішній ринок з урахуванням його кон’юнктури, створенню умов для проведення ділових переговорів з метою укладання договорів про постачання або протоколів про наміри, утворення спільних підприємств, отримання інвестицій (Концепція розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затверджена постановою КМУ від 22.08.2007 р. № 1065).

Заходами рекламного характеру є заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший (абз. 4 ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР).

Проте висновку спеціалісти Мін’юсту не зробили: чи вважати виставку заходом рекламного характеру. Вважаємо, тут у нагоді стане офіційна позиція податківців, висловлена в листі від 29.03.2013 р. № 1870/А/22-2314, де вони зазначають, що, виходячи з аналізу термінології, виставка є одним із видів рекламних заходів.

Лист Мін’юсту України від 04.04.2013 р. № А-3324/8.2

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»