Відтепер розробником проекту землеустрою, який забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, може бути:

  • юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та в складі якої працюють не менш ніж два сертифікованих інженери-землевпорядники;
  • фізична особа — підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником.

До 1 січня 2015 року розробником проекту землеустрою може бути суб'єкт господарювання, який до набрання чинності Законом України від 02.10.2012 р. № 5394-VIу встановленому законом порядку отримав ліцензію на проведення робіт із землеустрою й має у своєму складі інженера-землевпорядника, якого включено в Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Водночас до договору про розроблення проекту землеустрою, якийзамовник укладає з виконавцем, замовник має додавати:

  • документи, що підтверджують площу землеволодіння, землекористування;
  • копії рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою (якщо такі рішення є підставою для розроблення проекту землеустрою);
  • копію агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки;
  • матеріали книги історії полів за останні три роки, актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень (у разі їх наявності).

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь» від 02.10.2013 р. №725.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 15.10.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»