Витрати, понесені платником податку у зв’язку з продажем товарів пов’язаним особам, у податковому обліку з податку на прибуток не можуть перевищувати доходи від такого продажу (пп. 153.2.6 Податкового кодексу України, далі — ПКУ).

При цьому поняття витрат, понесених у зв’язку з продажем товарів, у розумінні зазначеної норми ПКУ охоплює всі витрати, що підлягають урахуванню в податковому обліку у зв’язку зі здійсненням відповідної операції з продажу (у тому числі собівартість товарів), а не лише витрати на збут, які передбачені пп. 138.10.3 ПКУ. Ці витрати сукупно не можуть перевищувати доходів платника податку від продажу товарів, робіт, послуг пов’язаній особі. Надлишок витрат (перевищення їх суми над сумою доходу від продажу) не підлягає відображенню в податковому обліку з податку на прибуток.

Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 10.10.2013 р. № 1386/12/13-13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»