Затверджено новий Порядок державного обліку документів Національного архівного фонду (наказ Мін’юсту від 27.09.2013 р. № 2045/5, далі — Порядок).

Нагадаємо: документ Національного архівного фонду — архівний документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою та який підлягає державному обліку й зберіганню.

Тож Порядком визначено організацію державного обліку документів Національного архівного фонду (далі — НАФ) для здійснення контролю за наявністю документів НАФ, їх станом, місцем, умовами зберігання та надання інформації щодо їх обсягу, складу, змісту й місцезнаходження.

Державний облік документів НАФ обов'язково ведеться в паперовому вигляді та здійснюється шляхом ведення основних і допоміжних облікових документів.

Державний облік документів НАФ здійснюють:

  • Державна архівна служба України;
  • центральні та галузеві державні архіви, Державний архів в АРК, державні архіви областей, міст Києва й Севастополя, архівні відділи районних, районних у містах Києві й Севастополі державних адміністрацій, міських рад;
  • Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та архівні підрозділи державних наукових установ Національної академії наук України;
  • архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек;
  • архівні підрозділи державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності;
  • архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними особами приватного права.

Указані суб’єкти зобов'язані шляхом надсилання документів для централізованого державного обліку документів НАФ у визначені строки інформувати про наявність і стан документів НАФ, поточні зміни в їх складі та обсязі. Строки подання таких документів для централізованого державного обліку документів НАФ встановлено Порядком.

Важливо: загальні відомості про обсяг документів НАФ станом на 1 січня щороку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

Наказ Мін’юсту «Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду» від 27.09.2013 р. № 2045/5.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 14.10.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»