Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) внесла зміни до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, якими, зокрема:

1) визначено, що датою, із якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки;

2) передбачено повідомляти емітента про проведення планової перевірки не лише письмово, а й шляхом розміщення плану-графіка перевірок на офіційному веб-сайті НКЦПФР;

3) доповнено перелік підстав для проведення позапланових перевірок. Так, позапланова перевірка також може проводитися:

  • на виконання судових рішень, на вимогу правоохоронних органів та інших органів державної влади в межах повноважень, визначених законодавством;
  • з метою перевірки виконання рішень НКЦПФР щодо усунення порушень законодавства про цінні папери;
  • у разі неподання в установлений строк суб'єктом перевірки документів (інформації) на письмовий запит НКЦПФР щодо здійснення безвиїзної перевірки, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджають поданню таких документів;
  • для виявлення та підтвердження недостовірності в документах (інформації), наданих суб'єктом перевірки на письмовий запит НКЦПФР, у тому числі на запит щодо здійснення безвиїзної перевірки, та/або якщо такі документи (інформація) не дають змоги оцінити виконання суб'єктом перевірки вимог законодавства про цінні папери.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» від 28.08.2013 р. № 1600.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Готується на публікацію в «Офіційному віснику України» № 79 за 22.10.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»