Національний банк поширив дію норми про обов’язковий продаж 50% надходжень в іноземній валюті на всі надходження в іноземній валюті з-за кордону на користь юридичних осіб і фізосіб-підприємців. На його думку, це сприятиме покращенню ринкових очікувань і зростанню довіри до грошової одиниці України. Цей інструмент, з одного боку, сприятиме ритмічності надходження іноземної валюти на ринок. З іншого — не заважає ринковим ефектам коливань попиту та пропозиції, які визначають рівень і динаміку обмінного курсу гривні.

Від вжиття зазначених заходів НБУ очікує:

  • вчасно здійснювати платежі в іноземній валюті за зовнішніми зобов’язаннями;
  • сприяти покращенню динаміки платіжного балансу та окремих його складових;
  • ефективно протистояти потенційним ризикам, що пов’язані з нестабільністю світових фінансових та товарних ринків;
  • закріпити позитивні тенденції, що мають місце в розвитку грошово-кредитного (у т.ч. валютного) ринку, а саме: збереження цінової стабільності та прогнозованої динаміки обмінного курсу, розширення ресурсної бази банків, зменшення вартості коштів, зниження рівня доларизації тощо.

Нагадаємо: 14.05.2013 р. НБУ продовжив вимогу обов’язкового продажу інвалюти (Постанова НБУ «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 14.05.2013 р. № 163). Вона діє до 19 листопада 2013 року. Детальніше про особливості валютних новацій НБУ ми писали тут.

Постанова НБУ «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2013 року № 163» від 25.09.2013 р. № 381.

Зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 09.10.2013 р. № 1725/24257

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»