Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) затверджено Положення, що встановлює порядок проведення сертифікації осіб, що здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Відповідно до Положення, сертифікації підлягають такі особи:

 • керівник юрособи;
 • заступник керівника юрособи, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів юридичної особи відповідає за здійснення юрособою професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого заступника);
 • керівник відповідного структурного підрозділу юрособи, який здійснює операції щодо цінних паперів (у разі наявності такого підрозділу);
 • фахівці, які здійснюють дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Для отримання сертифіката фізособа подає до НКЦПФР зокрема такі документи:

 1. заяву-анкету за встановленою формою згідно з додатком 2 до цього Положення;
 2. копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, засвідчену власним підписом заявника, яке видається у порядку, установленому НКЦПФР;
 3. копію документа про освіту, засвідчену власним підписом заявника;
 4. копію трудової книжки (у разі наявності) особи за останні 3 роки (або витяг з трудової книжки) та документи, що підтверджують трудові відносини у разі сумісництва (в професійному учаснику фондового ринку), засвідчені в установленому законодавством порядку. Якщо особа не має місця роботи, копії документів засвідчуються власним підписом заявника на кожному розвороті документів;
 5. згоду на обробку персональних даних відповідно до додатку 3 до цього Положення;
 6. анкету про ділову репутацію згідно з додатком 4 до цього Положення;
 7. роздруковану форму заяви, яка заповнюється на сайті НКЦПФР за встановленим форматом згідно з додатком 5 до цього Положення, засвідчену власним підписом заявника.

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку» від 13.08.2013 р. № 1464.

Набирає чинності через 30 календарних днів із дня офіційного опублікування.
Станом на 11.10.2013 р. не опубліковано

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»