МОЗ України нагадало керівникам закладів, установ (розпорядникам бюджетних коштів) і державним підприємствам (одержувачам бюджетних коштів), підпорядкованим МОЗ України, про вимоги щодо оформлення карток із зразками підписів та відбитка печатки, які подаються до органів Казначейства для відкриття рахунків.

Так, у разі затвердження картки із зразками підписів та відбитка печатки підписом керівника (заступника керівника) і печаткою МОЗ України до органів Казначейства також необхідно подати:

1. супровідний лист від закладу на ім'я керівника (заступника) з обґрунтуванням необхідності оформлення картки із зразками підписів та відбитки печатки;

2. чотири примірники карток із зразками підписів та відбитки печатки (один із яких залишається у МОЗ України);

3. копії наказів про призначення осіб на відповідну посаду;

4. копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання (тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим особам, що зазначені в картках із зразками підписів, що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунками;

5. копію сторінок паспорта, які містять фото, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце його реєстрації;

6. копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Копії цих документів засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис «З оригіналом згідно», проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис, завіряються печаткою з найменуванням відповідного закладу.

Лист МОЗ України від 19.08.2013 р. № 12.01-06/304/25525

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»