Міндоходів дало Держпідприємництву роз’яснення щодо оподаткування операцій із передачі багатоквартирних будинків з балансу комунального підприємства на баланс ОСББ.

Для підприємств, які передають з балансу основні засоби: у разі здійснення операції з безоплатної передачі основних засобів іншим особам сума перевищення доходів від такої передачі над балансовою вартістю об’єктів основних засобів включається в доходи платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такої передачі включається у витрати платника податку.

При цьому дохід від відчуження основних засобів визначається з урахуванням звичайних цін на такі об’єкти.

Для підприємств, які отримують на баланс основні засоби: постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання безоплатної передачі основних засобів» від 23.02.2011 р. № 145 передбачено, що безоплатна передача основних засобів платникові податку на прибуток з метою їх експлуатації за рішенням ЦОВВ здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» і Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабміну від 21.09.1998 р. № 1482.

При цьому не враховані в складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до ПКУ доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабміном чи під гарантії Кабміну, з метою здійснення їх експлуатації, визнаються з метою оподаткування доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованих у порядку, передбаченому ПКУ, у момент нарахування такої амортизації.

Для неприбуткових установ та організацій застосовується особливий порядок оподаткування, установлений статтею 157 ПКУ.

Згідно з вимогами ПКУ, від оподаткування звільняються доходи ОСББ, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності, та у вигляді пасивних доходів.

Отже, доходи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у вигляді основних засобів, переданих у встановленому порядку з комунальної власності на баланс такого об’єднання, не підлягають обкладенню податком на прибуток за умови, що таке об’єднання внесено до Реєстру неприбуткових організацій та установ і використовує це майно для забезпечення потреб основної діяльності.

Прес-служба Держпідприємництва України

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»