11 жовтня 2013 року запрацював Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2013 р. № 5178-VI.

Документ визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, установлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери й прав за ними в системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.

Отже, у депозитарній системі України змінюють правила гри й торкнуться вони передусім ринку цінних паперів. Зміни стосуються як порядку набуття прав на цінні папери та їх передачі, так і системи учасників депозитарної системи України.

Зверніть увагу!

Ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності, видані НКЦПФР до 11.10.2012 р., діють до 11.10.2013 р.

Іменні емісійні цінні папери, випуск яких зареєстровано до 11.10.2012 р., можуть існувати в документарній формі до 11.10.2013 р.

Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року, починаючи з 11.10.2012 р., не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються під час визначення кворуму та під час голосування в органах емітента.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»