Положення договору про споживчий кредит, які містять умови про зміни у витратах, зокрема щодо плати за обслуговування кредиту та плати за дострокове його погашення, є несправедливими, і це є підставою для визнання таких положень договору недійсними.

Такий висновок ВСУ обгрунтував досить просто. До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII про несправедливі умови в договорах. Зокрема положення, згідно з якими передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки. Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати в договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. Положення, що було визнане недійсним, вважається таким із моменту укладення договору.

Постанова ВСУ від 25.09.2013 р. 6-80цс13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»