Мінрегіонбуд наказом від 20.08.2013 р. затвердив національний стандарт ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів». Прийнятий стандарт із 1 січня 2014 року замінить СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела строительства предприятий, зданий и сооружений».

Наказ Мінрегіонбуду «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.1-22:2013» від 20.08.2013 р. № 393.
Набирає чинності 01.01.2014 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»