Затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Інструкція встановлює механізм складання уповноваженими посадовими особами Укрдержархіву, державних архівних установ та архівних відділів міських рад і надіслання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення. Зокрема каратимуть за недбале зберігання, псування, незаконне знищення, приховування, незаконну передачу іншій особі архівних документів, порушення порядку щодо доступу до зазначених документів, а також неповідомлення державної архівної установи про наявні архівні документи в разі виникнення загрози знищення або значного погіршення їх стану.

Нагадаємо: штраф за таке порушення встановлено в розмірі від 85 до 150 грн.

Наказ Мін’юсту «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи» від 25.09.2013 р. № 2013/5.

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»