Роботодавець зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії). Форму такої звітності затверджено наказом Мінсоцполітики «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» від 31.05.2013 р. № 316.

Така звітність подається за наявності в роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10-ти робочих днів із дати відкриття вакансії(й).

Нагадаємо: датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин із працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір із найманим працівником.

У разі якщо роботодавець планує укомплектувати вакансію самостійно, без допомоги служби зайнятості, він також зобов’язаний подати форму № 3-ПН, зазначивши в ній, що не потребує укомплектування вакансії за сприянням служби зайнятості.

Зверніть увагу: якщо вакансія передбачена штатним розписом, роботодавець має подавати інформацію за формою № 3-ПН до внесення відповідних змін у штатний розпис.

Лист Мінсоцполітики «Щодо подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» від 21.08.2013 р. № 9370/0/14-13/026

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»