Тепер у таблиці 5 додатка 4 з’явилася нова графа 8 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи». Так, для основного працівника, який виконував роботи за ЦПД, у графі 8 таблиці 5 додатка 4 зазначають «1», а також в графі 11 «Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток» вказують дату їх початку та закінчення.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»